Plan treninga

Trening stand up borbe 2012

Ovdje je naveden kombinirani nastavni plan i program za sve rangove, stupnjeve i sektore.
Nastavni plan i program koji nudi naša organizacija podijeljen je na teme (nastavne jedinice), a većina se njih ovdje spominje samo po imenu.

Jedinica 1: Opće informacije i teorija

1. povijest krav mage i njenog osnivača

2. postupci prilikom nasilnih događaja:

a) stanje nastanka incidenta, kako se ponašati prilikom samog događaja

b) neutralizacija opasnosti i svih njezinih aspekata

c) moguće posljedice nasilne konfrontacije

3. temeljni principi obrambenih tehnika

4. temeljni principi napadačkih tehnika

5. trening po principima – od tehnike do stvarnih životnih situacija

6. uporaba uobičajenih objekata u samoobrani – teorijski i praktično

7. ritam i faze

8. korištenje i oslanjanje na prirodne reakcije

9. principi i tehnike mentalnog treninga.

 

Jedinica 2: Metodologija obučavanja; ljudsko tijelo

1. osnove anatomije i fiziologije

2. pedagogija za instruktore

3. teme i priprema nastavnog plana

4. odnos između učitelja i studenta

 

Jedinica 3: Prethodno obratiti pažnju

 

1. sigurnost u treningu

a) organizacija i metode treninga

b) uniforma i vanjski izgled

c) održavanje dvorane za trening

d) ponašanje prilikom treninga

 

2. zagrijavanje

a) opći principi

b) vježbe i varijacije

c) pristup razgibavanju i fleksibilnosti

 

Jedinica 4: Osnove

 

1. kako stajati – različiti borbeni stavovi

2. kako udariti: osnove uporabe tjelesnih oružja, kako formirati šaku

3. kretanje i shadow fight

4. kako pasti

a) pad unazad iz visokog stava

b) pad u stranu

c) meki i tvrdi pad naprijed

d) kolut naprijed: visoki, niski, na stranu

e) kolut nazad

f) koluti sa zadacima, kombinacija koluta i padova

 

Sljedeće jedinice se ovdje ponavljaju samo po imenu:

 

jedinica 5: napadi rukama

jedinica 6: napadi nogama

jedinica 7: obrane od udaraca rukom

jedinica 8: obrane od udaraca nogom

jedinica 9: oslobađanje od zahvata, davljenja i držanja na visokom nivou

jedinica 10: oslobađanja od zahvata i držanja na srednjem nivou

jedinica 11: oslobađanja s bacanjem

jedinica 12: oslobađanja od zahvata i držanja u parteru

jedinica 13: poluge i bacanja

jedinica 14: obrana od napada palicom /baseball palicom

jedinica 15: obrana od napada nožem /oštrim predmetom

jedinica 16: obrana od prijetnji nožem /oštrim predmetom

jedinica 17: obrana od prijetnje pištoljem

jedinica 18: obrana od prijetnje automatskim oružjem / puškom

jedinica 19: uporaba svakodnevnih predmeta kao oružja protiv oružanog napada

jedinica 20: samoobrana od dva ili više napadača (nenaoružanih ili naoružanih nožem / palicom)

jedinica 21 – 25: teme obuka Vojnih jedinica

jedinica 26 – 30: teme obuka Policijskih jedinica

jedinica 31 – 33: dodatne teme za Security i VIP zaštitu

jedinica 34: samoobrana za djecu – primjena i modifikacija osnovnih tehnika i trening metoda za djecu

jedinica 35: samoobrana za žene – primjena i modifikacija osnovnih tehnika i trening metoda za žene

jedinica 36: borilački drilovi

jedinica 37 – 38: borilačka taktika i primjena

jedinica 39: borenje na različitim mjestima i u različitim pozicijama

jedinica 40: načini i primjena mentalnog treninga

jedinica 41 – 44: trening metode za gore navedene jedinice

jedinica 45: simulacije i scenariji, analiziranje i prilagođena obuka

 

About Krav Maga T.